SV
| LOGIN
Gratis frakt!
Gratis frakt!
Gratis frakt!
Gratis frakt!
×
 

Ångerrätt för konsumenter

(En konsument är en fysisk person som utför en rättshandling för ändamål som till en övervägande del varken kan hänföras till dennes kommersiella eller enskilda näringsverksamhet).

Information om ångerrätt

Ångerrätt
Du har rätt att återkalla detta avtal inom fjorton dagar utan att behöva ange skäl. Ångerfristen är fjorton dagar från och med dagen,
- då du eller en av dig utsedd tredje part, som inte är transportören, har eller har fått varorna i sin ägo, såvida du har beställt en eller flera varor inom ramen för en enhetlig beställning, och dessa levereras enhetligt;

- då du eller en av dig utsedd tredje part, som inte är transportören, har eller har fått den sista varan i sin ägo, om du har beställt flera varor inom ramen för en enhetlig beställning, och dessa levereras i olika omgångar;
För att utöva din ångerrätt måste du informera oss –
Fleurs de Paris Deutschland GmbH,
Egellsstraße 21
13507 Berlin, Tyskland
Telefonnummer: +46 844685277 (mån-fre, 10-18)
Telefaxnummer: +49 (0) 30-120843599,
E-postadress: 
info@fleursdeparis.se

– genom en entydig förklaring (t.ex. ett brev som skickas per post, ett fax eller ett e-postmeddelande), om ditt beslut att häva detta avtal. Du kan använda standard ångerblanketten (detta är dock inget krav).

För att ångerfristen ska upprätthållas räcker det med att du meddelar oss att du utövar din ångerrätt innan ångerfristen har gått ut.

Konsekvenser av återkallande

Om du häver detta avtal måste vi återbetala alla betalningar vi har fått av dig, inklusive fraktkostnaderna (med undantag för extra kostnader som uppstår på grund av att du har valt en annan leveranstyp än den av oss föreslagna, förmånligaste, standardleveransen), utan dröjsmål och som senast inom fjorton dagar från det att vi har mottagit ditt meddelande om utnyttjad ångerrätt. Återbetalningen sker med samma betalningssätt som du använde i den ursprungliga transaktionen, utom om vi uttryckligen har kommit överens om något annat. Du kommer under inga omständigheter att behöva betala ytterligare avgifter i samband med återbetalningen.

Vi kan vägra återbetalning fram tills dess att vi har fått tillbaka varorna, eller fram tills dess att du har framlagt bevis på att varorna har skickats tillbaka, beroende på vilket som kommer först.

Du ska utan dröjsmål och under alla omständigheter senast inom fjorton dagar från det att du meddelar oss om att du utövar ångerrätten, skicka tillbaka eller överlämna varorna till oss. Du håller tidsfristen om du skickar iväg varorna inom fjorton dagar.

Du står för de direkta kostnaderna för att skicka tillbaka varorna.

Du behöver endast stå för en eventuell värdeförlust av varorna om denna värdeförlust kan hänföras till att du i onödan har hanterat varorna vid kontroll av varornas beskaffenhet, egenskaper och funktion.

Orsaker till uteslutande och upphörande

Ångerrätten gäller inte för avtal
- om leverans av varor som inte är förfabricerade, och som tillverkats enligt en konsuments individuella val eller instruktioner, eller som otvetydigt har tillverkats efter en konsuments personliga önskemål;
- om leverans av varor som snabbt förgås, varor med kort förbrukningsdatum; om leverans av alkoholhaltiga drycker, vars pris har överenskommits vid ingående av avtalet, men som kan levereras som tidigast 30 dagar efter avtalets ingående och vars aktuella värde varierar med marknaden, som företagaren inte kan påverka;
- om leverans av tidningar, tidskrifter eller magasin med undantag för prenumerationer.

Ångerrätten upphör i förtid när det gäller avtal
- om leverans av förseglade varor, som inte kan returneras av hälsoskyddsskäl eller hygieniska skäl, när förseglingen brutits efter leverans;
- om leverans av varor, om dessa efter leverans på grund av deras beskaffenhet har blandats med andra varor, och inte kan separeras från dessa;
- om leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogramvara i förseglad förpackning, om förseglingen har brutits efter leverans.

 

Text i formuläret att klippa ut och klistra in (t.ex. i ett brev eller ett e-postmeddelande)

Till
FLEURS DE PARIS
Fleurs de Paris Deutschland GmbH
Egellsstraße 21
13507 Berlin, Tyskland

via Fax till: +49 (0)30-120843599
oder per E-Mail an: info@fleursdeparis.se

Härmed ångrar jag/vi* det avtal som jag/vi* har ingått om köp av följande varor* / följande tjänster*

 


Beställda den*/ mottagna den*


Konsumentens namn


Konsumentens adress


Konsumentens underskrift (endast vid meddelande på papper)


Datum

* Stryk det som inte passar.


Hitta oss på

Anmäl dig till nyhetsbrevet här

FLEURS DE PARIS
DEUTSCHLAND GMBH

Postadress:
Egellsstraße 21
13507 Berlin

info@fleursdeparis.se