SV
| LOGIN
Gratis frakt!
Gratis frakt!
Gratis frakt!
Gratis frakt!
×
 

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Såvida inget annat anges i texten nedan, är du inte skyldig att lämna ut dina personuppgifter, varken enligt lag eller avtal. Därutöver krävs det inte heller för att fullgöra avtalet. Du är inte skyldig att lämna ut dina personuppgifter. Att inte lämna ut sina personuppgifter har inga konsekvenser. Detta gäller bara såvida inget annat anges i den nedanstående beskrivningen av personuppgiftshanteringen.

”Personuppgifter” är all information som kan användas för att identifiera en person eller göra en person identifierbar.

Upplysning om personuppgiftsansvarig
Ansvarig för personuppgiftshanteringen på denna webbsida är:
Fleurs de Paris Deutschland GmbH

som företräds av de verkställande direktören Viktoria Frister

Egellsstraße 21
13507 Berlin 
Tyskland
Telefon: +46 844685277 (mån-fre, 10-18)   
Fax: +49 30-120843599
E-Mail: info@fleursdeparis.se

Registerförande domstol: Amtsgericht Charlottenburg, handelsregisternummer HRB 175543 B

Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person, som ensam eller tillsammans med andra bestämmer över syftet med, och metoden för, behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser och liknande).

Personuppgiftsansvarig

Vi har utsett en personuppgiftsansvarig för vårt företag.
Philip Elshot
c/o Fleurs de Paris Deutschland GmbH
Egellsstraße 21
13507 Berlin
Tyskland

E-Mail: integritet@fleursdeparis.se

Serverloggfiler
Du kan besöka vår webbplats utan att behöva uppge dina personuppgifter. Varje gång du besöker vår webbplats skickas användningsdata genom din webbläsare och sparas i loggfiler (server-logfiles). Sådana data innefattar bland annat namnet på sidan som öppnas, datum och klockslag när sidan öppnades, överförd datamängd och den internetleverantör som skickar förfrågan. Dessa data används uteslutande för att vår webbplats ska fungera utan problem och för att förbättra vårt erbjudande. Dessa data kan inte bindas till enskilda personer.

Insamling och behandling av personuppgifter från kontaktformuläret
När du använder vårt kontaktformulär samlar vi endast in de personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) som du tillhandahåller. Detta för att vi ska kunna kontakta dig. När du skickar ett meddelande accepterar du att de uppgifter du tillhandahåller behandlas av oss. Behandlingen sker med ditt samtycke, enligt Art. 6 (1) lit. a GDPR.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddelande till oss. Vår rätt att behandla dina uppgifter fram till återkallandet av ditt samtycke påverkas därvid inte. Vi använder din e-postadress endast för att handlägga din förfrågan. Därefter raderas dina uppgifter, såvida du inte har samtyckt till en fortsatt behandling och användning av dem.

Användning av Google reCAPTCHA
Vi använder tjänsten reCAPTCHA från Google Inc. på vår webbplats. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). Det är en tjänst som används för att avgöra om det är en människa eller en automatiserad, maskinell enhet som matar in uppgifterna. När du använder tjänsten skickas din IP-adress och eventuellt andra uppgifter som Google behöver för tjänsten reCAPTCHA till Google. Informationen du anger skickas alltså till Google och används sedan där. Inom EU och i andra stater som ingår i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet förkortar dock Google först din IP-adress. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till en av Googles servrar i USA, där den sedan förkortas. På uppdrag av operatören för denna webbplats använder Google sedan denna information för att utvärdera hur du använder tjänsten. Den IP-adress som din webbläsare överför, inom ramen för reCaptcha, samkörs inte med andra uppgifter från Google. Dina uppgifter kan då eventuellt även skickas vidare i USA. För dataöverföringar i USA finns ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen, det så kallade ”Privacy Shield”. Google deltar i ”Privacy Shield” och uppfyller dess krav. Genom att bekräfta förfrågan samtycker du till att dina uppgifter behandlas. Behandlingen sker med ditt samtycke, enligt Art. 6 (1) lit. a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Vår rätt att behandla dina uppgifter fram till återkallandet av ditt samtycke påverkas därvid inte.
Mer information om Google reCAPTCHA samt tillhörande integritetspolicy, finns på:
https://www.google.com/­privacy/ads/

Kundkonto
När du öppnar ett kundkonto hos oss samlar vi in dina personuppgifter i den omfattning som anges där. Syftet med uppgiftsinsamlingen är att förbättra din köpupplevelse och att förenkla beställningsprocessen. Behandlingen sker med ditt samtycke, enligt Art. 6 (1) lit. a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddelande till oss. Vår rätt att behandla dina uppgifter fram till återkallandet av ditt samtycke påverkas därvid inte. I samband med detta raderas också ditt kundkonto.

Insamling, behandling och användning av personuppgifter vid beställningar
När du lägger en beställning använder vi dina personuppgifter endast om de krävs för att färdigställa och utföra din beställning, samt för att handlägga dina förfrågningar. Tillhandahållning av uppgifterna är ett krav för att avtalet ska kunna ingås. Om de inte tillhandahålls innebär det att inget avtal kan ingås. Behandlingen sker enligt Art. 6 (1) lit. b GDPR och krävs för att avtalet med dig ska kunna fullgöras. Vi lämnar inte dina uppgifter vidare till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande. Undantaget detta är de tjänsteleverantörer vi samarbetar med för att kunna uppfylla avtalet eller de tjänsteleverantörer som vi använder oss av inom ramen för att handläggning av beställningar. Förutom de mottagare som nämns i respektive paragrafer i vår integritetspolicy handlar det exempelvis om mottagare i följande kategorier: transportleverantörer, betaltjänstleverantörer, leverantörer för varuhantering, leverantörer av ordersystem, leverantörer för webbhosting, IT-leverantörer och dropshipping leverantörer. I alla förekommande fall följer vi gällande lagar utan undantag. Omfattningen av dataöverföringen är den minsta möjliga.

Användning av e-postadressen för att skicka nyhetsbrev
Vi använder uteslutande din e-postadress, oberoende av vad som krävs för att fullgöra avtalet, i egna marknadsföringssyften i form av nyhetsbrev, med ditt uttryckliga medgivande. Behandlingen sker med ditt samtycke, enligt Art. 6 (1) lit. a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Vår rätt att behandla dina uppgifter fram till återkallandet av ditt samtycke påverkas därvid inte. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet genom att använda motsvarande länk i nyhetsbrevet, eller genom att skicka oss ett meddelande. Din e-postadress tas då bort ur distributionslistan.

Dina uppgifter skickas då till en leverantör för marknadsföring via e-post, inom ramen för vad som krävs för att fullfölja avtalet. Uppgifterna lämnas inte över till tredje part.

Överlämning av e-postadressen till transportföretaget för information om leveransstatus
Inom ramen för att fullfölja avtalet lämnar vi över din e-postadress till transportföretaget, såvida du uttryckligen har givit ditt medgivna i beställningen. Syftet är att du ska kunna få din leveransstatus via e-post. Behandlingen sker med ditt samtycke, enligt Art. 6 (1) lit. a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddelande till oss eller transportföretaget. Vår rätt att behandla dina uppgifter fram till återkallandet av ditt samtycke påverkas därvid inte.

Insamling och behandling av personuppgifter vid kreditupplysning
Såvida vi utför en prestation i förskott, t.ex. vid betalning mot faktura eller direktdebitering, förbehåller vi oss rätten att eventuellt inhämta en kreditupplysning baserad på en matematisk-statistisk metod. I detta fall överför vi de personuppgifter som krävs för en kreditupplysning till resp. leverantör och använder informationen om den statistiska sannolikheten för utebliven betalning för att göra en väl avvägd bedömning om motiveringen för fullgörandet eller avslutandet av avtalsförhållandet. Kreditupplysningen kan innehålla ett sannolikhetsvärde (score-värde), som beräknas utefter vetenskapligt erkända matematiska-statistiska modeller. I dessa kan bland annat adressuppgifter ingå. Dina legitima intressen skyddas i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna. Behandlingen av uppgifterna är avsedd att möjliggöra en kreditupplysning, som ska ligga till grund för ingående av avtal. Hanteringen sker enligt Art. 6 (1) lit. a GDPR med i syftet att skydda vårt legitima intresse att undvika utebliven betalning när vi utför prestationer i förskott. Du har rätt att invända mot denna behandling av personuppgifter enligt Art. 6 (1) lit. f GDPR, på grund av skäl i samband med din speciella situation, genom att meddela oss. Tillhandahållning av uppgifterna krävs för att möjliggöra ett ingående av avtal med det betalningssätt du önskar. Om uppgifterna inte tillhandahålls innebär det att avtalet inte kan ingås med det betalningssätt du önskar.

Användning av PayPal
Alla PayPal-transaktioner sker enligt PayPals integritetspolicy. Denna finns på https://www.paypal.com/de/­webapps/mpp/ua/privacy-prev­?locale.x=de_DE

Kakor
Vår webbplats använder kakor. Kakor är små textfiler som sparas i webbläsaren resp. på användarens datorsystem genom webbläsaren. Om en användare öppnar en webbsida, kan en kaka sparas på användarens operativsystem. Denna kaka innehåller en karakteristisk teckenserie, som möjliggör en entydig identifiering av webbläsaren när webbsidan öppnas igen. Vi använder kakor för att göra vårt erbjudande mera användarvänligt, effektivare och säkrare. Dessutom gör kakor det möjligt för våra system att registrera din webbläsare och erbjuda dig tjänster även efter att du har bytt sida. En del funktioner på vår webbsida fungerar inte utan kakor. De kräver att webbläsaren känns igen, även efter ett byte till en annan sida.
Därutöver använder vi också kakor på vår webbplats för att kunna analysera våra besökares surfbeteende. Dessutom använder vi kakor för att därefter kunna erbjuda besökare riktad, personligt anpassad reklam även på andra sidor.
Behandlingen sker för de ovannämnda syftena på grund av berättigat intresse enligt 15 § (3) TMG (tyska telemedialagen) samt Art. 6 (1) lit. a GDPR. De data som samlas in från dig anonymiseras genom tekniska åtgärder. Inga uppgifter kan alltså knytas till din person. Uppgifterna sparas inte tillsammans med andra personuppgifter.
Du har rätt att invända mot denna behandling av personuppgifter enligt Art. 6 (1) lit. f GDPR, på grund av skäl i samband med din speciella situation.
Kakor sparas på din dator. Det innebär att du kan bestämma hur kakor används. Genom att välja motsvarande tekniska inställningar i din webbläsare kan du förhindra lagring av kakor och överföring av uppgifterna i dem. Du kan alltid radera kakor som redan har sparats. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att du eventuellt inte till fullo kan utnyttja alla funktioner på denna webbplats. Dessutom använder vår webbplats även ”Third-Party-Cookies” (kakor från tredje part). Även dessa kan du konfigurera i din webbläsare, och t.ex. förbjuda att Third-Party-Cookies används. Även här vill vi göra dig uppmärksam på att det kan begränsa webbplatsens funktion.
På länkarna nedan finns information om hur du kan hantera kakor (bl.a. hur du inaktiverar dem) i den vanligaste webbläsarna:
Chrome Browser: https://support.google.com/­accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/­de-de/help/17442/windows-internet-­explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/­cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/­guide/safari/manage-cookies-and-­website-data-sfri11471/mac

Användning av Google Analytics
Vi använder webbanalystjänsten Google Analytics från Google Inc. på vår webbplats. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). Behandlingen av uppgifter görs med syfte att analysera denna webbsidan och dess besökare. För detta ändamål kommer Google på uppdrag av operatören av denna webbplats att använda insamlad informationen, för att utvärdera webbplatsens användning, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbplatsen och för att kunna erbjuda operatören av webbplatsen tjänster i samband med användningen av webbplatsen och internet. Den IP-adress som din webbläsare överför inom ramen för Google Analytics, samkörs inte med andra uppgifter från Google.
Google Analytics använder kakor, som möjliggör analys av hur webbplatsen används. Den information om din användning av webbplatsen som skapas av kakor överförs i regel till en av Googles servrar i USA och lagras där. På denna webbplats är IP-anonymisering aktiverad. Detta innebär att Google först kortar din IP-adress i EU och i andra stater som ingår i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till en av Googles servrar i USA, där den sedan förkortas. Dina uppgifter skickas eventuellt även vidare i USA. För dataöverföringar i USA finns ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen. Behandlingen sker enligt Art. 6 (1) lit. f GDPR med det berättigade intresset att kunna presentera webbplatsen på ett behovsorienterat och målinriktat sätt. Du har rätt att invända mot denna behandling av personuppgifter enligt Art. 6 (1) lit. f GDPR, på grund av skäl i samband med din speciella situation.
Du kan förhindra att kakor sparas på din dator, med hjälp av motsvarande tekniska inställningar i din webbläsare; vi vill dock göra dig uppmärksam på att du eventuellt inte till fullo kan utnyttja alla funktioner på denna webbplats. Du kan också förhindra att data som skapats av kakan och som rör din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) skickas till och behandlas av Google, genom att ladda ner och installera följande insticksprogram till webbläsaren [https://tools.google.com/­dlpage/gaoptout?hl=de]. För att hindra Google Analytics från att samla in data någonstans på din dator, kan du använda en Opt-Out-Cookie. Opt-Out-Cookies förhindrar framtida datainsamling när du besöker den här webbplatsen. Du måste köra Opt-Out på alla system och enheter du använder för att det ska fungera i full omfattning. Klicka här för att placera nämnda Opt-Out-Cookie: Inaktivera Google Analytics

Närmare information om användningsvillkor och personuppgiftsskydd finns på
https://www.google.com/­analytics/terms/de.html resp. på
https://www.google.de/­intl/de/policies/.

Användning av funktionerna Remarketing- eller ”Liknande målgrupper” från Google Inc.
Vi använder funktionerna ”Remarketing- eller ”Liknande målgrupper” från Google Inc. på vår webbplats. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). Denna funktion används för att analysera besökarnas beteende och deras intressen.
För att genomföra analysen av webbplatsens användning, som utgör grunden för att skapa intresseanpassande annonser, använder Google kakor. Kakorna registrerar besöken på webbplatsen samt samlar in anonymiserade data om hur den används. Webbplatsbesökarens personuppgifter sparas inte. Om du efteråt besöker en annan webbplats i Google Display-nätverket visas annonser som med stor sannolikhet baseras på tidigare produkt- och informationsinnehåll som du har tittat på. Dina uppgifter kan då eventuellt även skickas vidare i USA. För dataöverföringar i USA finns ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen.
Behandlingen sker enligt Art. 6 (1) lit. f GDPR med det berättigade intresset att för webbplatsens besökare kunna presentera målinriktad reklam genom att visa besökare på tillhandahållarens webbplats personaliserade, intresseorienterade reklamannonser, när de besöker andra webbplatser i Google Display-nätverket.
Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter enligt Art. 6 (1) lit. f GDPR, på grund av skäl i samband med din speciella situation. För detta ändamål kan du inaktivera Googles användning av kakor permanent, genom att följa denna länk och ladda ner och installera det där tillhandahållna insticksprogrammet: https://support.google.com/­ads/answer/7395996?hl=de
Alternativt kan du inaktivera användningen av kakor genom tredje part, genom att öppna inaktiveringssidan från nätverksinitiativet (Network Advertising Initiative) på https://www.networkadverti­sing.org/choices/ och sedan använda informationen som presenteras där för användning av Opt-Out. Mer information om Google Remarketing och tillhörande integritetspolicy finns på: https://www.google.com/­privacy/ads/

Användning av Google Adwords Conversion-Tracking
På vår webbplats använder vi oss av online-marknadsföringsprogrammet ”Google AdWords” och inom ramen för detta Conversion-Tracking (utvärdering av besökarnas aktiviteter). Google Conversion Tracking är en analystjänst från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). När du klickar på en annons som publiceras av Google, sparas en kaka för Conversion-Tracking på din dator. Denna kaka har begränsad giltighetstid, innehåller inga personuppgifter och kan alltså inte användas för att identifiera dig. När du besöker vissa sidor på vår webbplats och kakan inte har gått ut än, kan Google och vi se att du har klickat på annonsen och omdirigerats till denna sida. Varje Google AdWords-kund får en egen kaka. Det innebär att det inte finns någon möjlighet att kakor kan spåras via AdWords-kundernas webbplatser.
Informationen som samlas in med hjälp av Conversion-kakan, används för att sammanställa Conversion-statistik. Med hjälp av den får vi reda på hur många användare totalt som har klickat på en av våra annonser och sedan omdirigerats till en sida med en Conversion-Tracking-tag. Vi får dock ingen information som kan användas för att identifiera användare personligen. Behandlingen sker enligt Art. 6 (1) lit. f GDPR med det berättigade intresset att kunna presentera målinriktad reklam och att kunna analysera vår reklams verkan och effektivitet.
Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter enligt Art. 6 (1) lit. f GDPR, på grund av skäl i samband med din speciella situation.
Genom att välja motsvarande tekniska inställningar i din webbläsare kan du förhindra att den sparar kakor. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att du i detta fall eventuellt inte till fullo kan utnyttja alla funktioner på denna webbplats. Du kommer då inte att ingå i Conversion-Tracking-statistiken. Dessutom kan du inaktivera personaliserad reklam i inställningarna för annonser via Google. Instruktioner om hur man gör detta finns på https://support.google.com/­ads/answer/2662922?hl=de. Därutöver kan du inaktivera användningen av kakor genom tredje part, genom att öppna inaktiveringssidan från nätverksinitiativet (Network Advertising Initiative) på https://www.networkadverti­sing.org/choices/ och sedan använda informationen som presenteras där för användning av Opt-Out.
Mer information samt Googles integritetspolicy Google hittar du på: https://www.google.de/­policies/privacy/

Användning av Facebook Remarketing
På vår webbplats använder vi oss av Remarketing-funktionen ”Custom Audiences” från Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; "Facebook"). Denna funktion används för att erbjuda besökaren på webbplatsen intresserelaterade annonser på det sociala nätverket Facebook.
För detta ändamål använder webbplatsen Remarketing-taggen från Facebook. Med hjälp av denna tag skapas en direktförbindelse till Facebook-servern när användaren besöker webbplatsen. Facebook-servern får på så sätt reda på vilka av våra sidor som du har besökt. Facebook tilldelar den här informationen till ditt personliga Facebook-användarkonto. När du sedan använder det sociala nätverket Facebook visas personaliserade, intresserelaterade Facebook-annonser. Behandlingen sker för de ovannämnda syftena på grund av berättigat intresse enligt Art. 6 (1) lit. f GDPR.
Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter enligt Art. 6 (1) lit. f GDPR, på grund av skäl i samband med din speciella situation.
För detta ändamål kan du inaktivera Remarketing-funktionen ”Custom Audiences”. Det kräver att du är inloggad på Facebook.
Mer information om hur data samlas in och används av Facebook, dina rättigheter gällande detta och dina möjligheter till integritetsskydd finns i Facebooks information om personuppgiftsskydd, på https://www.facebook.com/­about/privacy/

Användning av Google AdSense
Vi använder tjänsten AdSense från Google Inc. på vår webbplats. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). Denna funktion används för att hyra ut annonsplatser på webbplatsen och på dessa visa målinriktade och intresserelaterade annonser för besökarna.
Med hjälp av denna funktionen kommer besökarna på tillhandahållarens webbplats att se personaliserad och intresserelaterad reklam från Google Display-nätverket. Google använder då kakor, som möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen. Informationen om din användning av den här webbplatsen som skapas av kakan skickas i regel till en av Googles servrar i USA, där den sedan sparas. Google lämnar eventuellt över denna information till tredje part, såvida detta krävs enligt lag, eller om tredje part behandlar dessa data på uppdrag av Google. Google samkör under inga omständigheter din IP-adress med andra data från Google.
Behandlingen sker enligt Art. 6 (1) lit. f DSGVO med berättigat intresse för ovannämnda syften.
Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter enligt Art. 6 (1) lit. f GDPR, på grund av skäl i samband med din speciella situation.
För detta ändamål kan du permanent inaktivera Googles användning av kakor, genom att följa denna länk samt ladda ner och installera det insticksprogram som tillhandahålls där: https://support.google.com/­ads/answer/7395996?hl=de.
Därutöver kan du inaktivera användningen av kakor genom tredje part, genom att öppna inaktiveringssidan från nätverksinitiativet (Network Advertising Initiative) på https://www.networkadverti­sing.org/choices/ och sedan använda informationen som presenteras där för användning av Opt-Out.
Du kan också förhindra att kakor lagras genom en motsvarande inställning på din webbläsare; vi vill dock göra dig uppmärksam på att du i detta fall eventuellt inte till fullo kan utnyttja alla funktioner på denna webbplats.
Mer information samt Googles integritetspolicy Google hittar du på:
https://www.google.com/­policies/technologies/ads/, https://www.google.de/­policies/privacy/

Användning av Pinterest
Vi använder Pinterest-Pixel från sociala medier-nätverket Pinterest, från företaget Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA. Genom att anropa internetsidor, som använder de här funktionerna, kan man utvärdera webbplatsbesökarnas beteende. Användningen av Pinterest-Pixels innebär också att cookies placeras ut.
Ytterligare information om syfte, omfattning, behandling och användning av dina uppgifter samt om dina rättigheter och inställningsmöjligheter när det gäller att skydda din integritet finns på: https://policy.pinterest.com/­en/privacy-policy.

Criteo integritetsmeddelande
På vår webbplats används remarketingteknik från Criteo (Criteo GmbH, Unterer Anger 3, 80331 München) för att insamla information om besökarnas surfbeteende för marknadsföringssyften. Insamlingen sker i fullständigt anonymiserad form och dessutom placeras kakor ut.
På så sätt kan Criteo analysera surfbeteendet för att sedan visa riktade produktrekommendationer i form av lämpliga webbannonser när andra webbsidor besöks. Dessa anonymiserade data kan under inga omständigheter användas för att identifiera personer som besökt webbplatsen.
Data som insamlats av Criteo används uteslutande för förbättring av reklamerbjudanden. På alla webbannonser som visas finns i nedre högra hörnet ett litet ”i” (för information) som öppnas när muspekaren förs över det. Om man klickar på symbolen kommer man till en sida där metoden förklaras och man har möjlighet att inaktivera annonserna (Opt-Out). När man klickar på Opt-Out placeras en Opt-Out-Cookie, en kaka som hindrar webbannonsen från att visas i fortsättningen.
Uppgifterna används inte på något annat sätt och lämnas inte över till tredje part. På Criteos webbplats finns ytterligare allmän information om integritetsriktlinjerna (https://www.criteo.com/de/­insights/eu-datenschutz-grund­verordnung-criteo-ist-bereit/) samt möjlighet att invända (Opt-Out) mot den anonyma analysen av ditt surfbeteende (https://www.criteo.com/­de/privacy/).

Användning av live-chatsystemet ”Zendesk Chat”
Vi använder live-chatsystemet från Zendesk Inc. på vår webbplats. (1019 Market Street, 6th Floor, San Francisco, California 94103, USA; ”Zendesk”). Systemet används för att möjliggöra kommunikation mellan dig som kund och oss som leverantör. Dessa data kan användas för att skapa en pseudonym användarprofil. För detta ändamål används kakor. Kakorna gör att din webbläsare känns igen. Dina data kan då eventuellt skickas vidare till USA. För dataöverföringar i USA finns ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen. Om Zendesk överlämnar uppgifterna till tredjepartsländer, där inget beslut om adekvat skyddsnivå finns, sker detta baserat på bindande interna bestämmelser om personuppgiftsskydd enligt Art. 47 GDPR. Dessa bestämmelser finns på https://d1eipm3vz40hy0.cloud­front.net/pdf/ZENDESK - BCR ­Processor Policy.pdf och https://d1eipm3vz40hy0.cloud­front.net/pdf/ZENDESK-BCR-­Controller-Policy.pdf.
Behandlingen sker enligt Art. 6 (1) lit. f GDPR med det berättigade intresset att skapa direkt kundkommunikation.
Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter enligt Art. 6 (1) lit. f GDPR, på grund av skäl i samband med din speciella situation.
Du kan invända genom att ställa in din webbläsare på ett sätt som förhindrar att kakor lagras. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att du i detta fall eventuellt inte till fullo kan utnyttja alla funktioner på denna webbplats.
Mer information om hur data samlas in och används av Zendesk, dina rättigheter gällande detta och dina möjligheter till integritetsskydd finns i Zendesks information om personuppgiftsskydd, på https://www.zendesk.com/­company/customers-partners/­privacy-policy/.

Användning av sociala insticksprogram, med hjälp av ”Shariff”
Vi använder insticksprogram från sociala nätverk på vår webbplats. För att du ska kunna behålla kontrollen över dina uppgifter, använder vi personuppgiftsäkra ”Shariff”-knappar. Utan ditt uttryckliga medgivande upprättas inga anslutningar till de sociala nätverkens servrar och följaktligen skickas inga data.
”Shariff” har utvecklats av specialisterna på datortidningen c’t. Det ger ökad integritet på nätet och ersätter de vanliga ”Dela”-knapparna på de sociala nätverken. Mer information om Shariff-projektet finns här https://www.heise.de/ct/artikel/­Shariff-Social-Media-Buttons-mit­-Datenschutz-2467514.html. Om du klickar på knapparna öppnas ett popup-fönster, där du kan logga in med inloggningsuppgifterna till respektive sociala nätverk. Först efter denna aktiva inloggning av dig upprättas en direkt anslutning till de sociala nätverken.
Genom att logga in accepterar du att dina uppgifter överförs till leverantören av det sociala mediet. Informationen som överförs är bland annat din IP-adress samt även information om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är ansluten till ett eller flera av dina sociala nätverk samtidigt, tilldelas den samlade informationen till dina motsvarande profiler. Denna tilldelning kan du endast förhindra genom att du, före besöket på vår webbplats, och innan knapparna aktiveras, loggar ut från dina sociala medie-konton. De nedan nämnda sociala nätverken är anslutna till ”Shariff”-funktionen.
Mer information om hur data samlas in och används, samt om dina rättigheter i samband med detta och dina möjligheter till integritetsskydd finns i länkarna till leverantörernas respektive information om personuppgiftsskydd.

Facebook från Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
https://www.facebook.com/­policy.php

Instagram från Instagram LLC. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA)
https://help.instagram.com/­155833707900388

Användning av GoogleMaps
Vi använder funktionen med inbäddade kartor från GoogleMaps från Google Inc. på vår webbplats. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). Funktionen gör det möjligt att visuellt presentera geografisk information och interaktiva kartor. Google insamlar, behandlar och använder uppgifter från besökare som öppnar sidor med inbäddade kartor från GoogleMaps. Mer information om hur data samlas in och används av Google finns i Googles information om personuppgiftsskydd, på https://www.google.com/­privacypolicy.html. Där finns ett område för personuppgiftsskydd där du kan ändra dina inställningar, så att du kan hantera och skydda de av dina uppgifter som Google behandlar.
Dina uppgifter kan då eventuellt även skickas vidare i USA. För dataöverföringar i USA finns ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen.
Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter enligt Art. 6 (1) lit. f GDPR, på grund av skäl i samband med din speciella situation. För detta ändamål måste du inaktivera JavaScript i din webbläsare. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att du i detta fall eventuellt inte till fullo kan utnyttja alla funktioner på denna webbplats, t.ex. de interaktiva kartorna.

Så länge sparas uppgifterna
Efter det att avtalet har fullgjorts fullständigt, sparas uppgifterna under hela garantitiden, därefter under beaktande av lagstadgade, särskilt skatte- och handelsrättsliga, tidsfrister och raderas när fristen har gått ut, såvida du inte har samtyckt till en fortsatt behandling och användning.

Den registrerades rättigheter
Du har följande rättigheter enligt Art. 15 till 20 GDPR, om de lagstadgade förutsättningarna uppfylls: rätt till information, rättelse, radering, begränsning av behandlingen och dataportabilitet.
Dessutom har du också, enligt Art. 21 (1) GDPR, rätt att invända mot behandling, som görs enligt Art. 6 (1) GDPR, samt mot behandling med syftet direktreklam.
Kontakta oss om du har frågor. Våra kontaktuppgifter hittar du i vår redaktionsruta.

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet
Du har, enligt Art. 77 GDPR, rätt att klaga hos motsvarande tillsynsmyndighet om du är av åsikten att behandlingen av dina personuppgifter inte går till på rätt sätt.

Senast uppdaterad: 24.05.2018


Hitta oss på

Anmäl dig till nyhetsbrevet här

FLEURS DE PARIS
DEUTSCHLAND GMBH

Postadress:
Egellsstraße 21
13507 Berlin

info@fleursdeparis.se